تبلیغات
کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه - معرفی رشته امورگمركی طراحان کنکور

کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

معرفی رشته امورگمركی طراحان کنکور

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

امورگمركی

شرح رشته
نقش مهم و حساس گمرك در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی ایجاب می‌كند كه نیروی انسانی سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران با گذراندن دوره‌های آموزشی عالی،‌ دانش و تجربه مورد نیاز گمرك را برای توانایی انجام وظایف محوله و كارآیی مطلوب كسب نمایند. دوره كاردانی امور گمركی با برنامه‌ای كه پاسخگوی نیازهای روز جامعه گمركی جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند كادر كارآمد و ورزیده گمركی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت كند. در واقع هدف این دوره تربیت افرادی است كه بتوانند قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در ارتباط با اجرای قانون امور گمركی و آئین‌نامه اجرایی آن،‌مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرك تأمین‌كنند.

موقعیت شغلی در ایران:
فار‎غ‌التحصیلان دوره كاردانی امور گمركی قادر به انجام فعالیت‌های زیر خواهند بود:
ارائه خدمت مفید در مشاغل ارزیاب گمرك، مدیر امور گمركی، كارشناسی امور گمركی (در صورت كسب تجارب و احراز شرایط) و سایر امور فنی و اجرائی مربوط، جهت اجرای وظایف اصلی گمرك ایران.

درس‌های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه و اصلی:
اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، ریاضیات پایه، كلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشكیلات جمهوری اسلامی ایران، مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت‌ها، مسائل بانكی و اعتبارت اسنادی، مكاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول بیمه.
دروس تخصصی:
قوانین و مقررات گمركی، طبقه‌بندی كالا، شیمی كانی‌ها و فلزات، شناخت الیاف‌سنجی و مصنوعات آنها، سازمان‌ها و كنوانسیون‌های بین‌المللی گمركی، آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصصی،‌ سازمان و وظایف گمرك.


منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org