تبلیغات
کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه - معرفی رشته سینما طراحان کنکور

کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

معرفی رشته سینما طراحان کنکور

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

سینما

شرح رشته
سینما هنری است مبتنی بر ضبط تصویری حوادث و تركیب خاص و عرضه آنها توام با صدا كه با طرح مفاهیم گوناگون به صورت بیانی ویژه در عرضه هنرها تجلی می‌كند. نوع و كیفیت ارتباط این رشته با سایر رشته‌های هنری به گونه‌ای است كه می‌تواند از همه آنها به صورت كمكی سود جوید. سینما با طرح مجموعه‌ای تركیبی از تصاویر و اصوات و با در نظر داشتن اصول حاكم بر این هنرها، به بیانی دست می‌یابد كه خاص هنر سینما است. هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینه‌های گوناگون علوم انسانی، علوم ارتباطات،‌ ادبیات و رشته‌های مختلف هنری بوده و از نظر تكنیكی از مباحث فیزیك صوت، شیمی، مكانیك و الكترونیك استفاده می‌كند.كارشناسی سینما یكی از دوره‌های آموزش عالی است كه هدف آن تأمین افراد متعهد و متخصص دراین رشته است تا نیازهای روزافزون جامعه رادر زمینه‌های مختلف هنر سینما پاسخگو باشد. این رشته دارای 4 گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی،‌ كارگردانی و فیلمبرداری است.

درس‌های این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترك در گرایش‌های مختلف سینما:
فرهنگ عامه،‌ آشنایی با هنر در تاریخ، آشنایی با ادبیات كهن ایران و جهان، آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، آشنایی با هنرهای تجسمی، تاریخ فلسفه، جامعه‌شناسی،‌ موسیقی، اصول و مبانی ارتباطات، طراحی مقدماتی، تمثیل شناسی، روانشناسی،‌ تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ اجتماعی جهان، شناخت رنگ، معماری، ریتم‌ در هنرها، تاریخ سینما، عكاسی،‌ گزارش‌نویسی، مبانی هنرهای نمایشی، اصول فیلمنامه‌نویسی، اصول فیلمبرداری، مبانی تدوین، اصول كارگردانی.
دروس اصلی وتخصصی گرایش تدوین:
صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرك، مستندسازی، تولید برنامه‌های تلویزیونی، آشنایی با سبك‌های سینمایی، موسیقی فیلم،‌ تدوین، موسیقی، تئوری‌های تدوین، تركیب ‌بندی تصویر، شناخت تحلیلی تدوین،‌ پروژه نهایی.
دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمنامه‌نویسی:
آشنایی با متون نمایشی فیلم، ‌تحلیل فیلم، سبك‌های ادبی جهان، شخصیت‌شناسی،‌ تاریخ ادبیات نمایشی، داستان‌نویسی، فیلمنامه نویسی، آشنایی با شعر در ایران و جهان، قصه در ادیان، آشنایی با ادبیات كودكان،‌ نمایشنامه‌نویسی، تحلیل فیلمنامه، تصویرنامه نویسی، پروژه نهایی.
دروس اصلی وتخصصی گرایش كارگردانی:
صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرك، آشنایی با متون نمایشی، مستندسازی، تحلیل فیلم، تولید برنامه‌های تلویزیونی،‌آشنایی‌ با سبك‌های سینمایی، موسیقی فیلم،‌ جلوه‌های خاص،‌ اصول بازیگری، كارگردانی، شیوه‌های رهبری بازیگر، مدیریت تولید، پروژه نهایی.
دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمبرداری:
صدا، لابراتوار فیلم، تحلیل فیلم، جلوه‌های خاص، فیزیك نور و عدسی، شناخت ابزار فیلمبرداری، فیلمبرداری در نقاشی متحرك، فیلمبرداری، شناخت مواد خام، پرسپكتیو رنگ و نور، نورپردازی، تركیب‌بندی تصویر، گریم، تصویربرداری، پروژه نهایی.

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org