تبلیغات
کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه - معرفی رشته كاردانی باستان شناسی طراحان کنکور

کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

معرفی رشته كاردانی باستان شناسی طراحان کنکور

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

كاردانی باستان شناسی

شرح رشته
هدف دوره كاردانی باستان‌شناسی، تربیت افرادی است كه دانش و تجربه لازم را برای مشاركت در مطالعات، پژوهش‌ها و كاوش‌های باستان‌شناسی به عنوان كمك كارشناسان و عضو هیأت اجرایی داشته باشند.

درس‌های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
كارگاه طراحی پایه، آشنایی با باستان‌شناسی و روش‌های آن، ترسیم فنی، آشنایی با هنرهای سنتی ایران، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روش‌های آن، نقشه‌برداری، تاریخ عمومی ایران، هندسه مناظر و مرایا، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ‌های همجوار.
دروس اصلی وتخصصی:
آشنایی با باستان‌شناسی و آثار تاریخی پیش از اسلام ایران، سفال دوره پیش از اسلام ایران، هنر و تمدن اسلامی، خطوط باستانی ایران، آشنایی با بافت‌ها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران، سفال دوره اسلامی ایران، خطوط و خواندن كتیبه‌های اسلامی، كارآموزی شناسایی و بررسی باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت در محل كاوش باستان‌شناس، آشنایی با باستان‌شناسی و آثار تاریخی دوره اسلامی ایران، مهر و سكه، كارآموزی كاوش باستان‌شناسی دوره پیش از اسلام ، كارآموزی كاوش باستان‌شناسی دوره اسلامی.

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org