تبلیغات
کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه - معرفی دانشگاهها

کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

معرفی دانشگاهها

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم‌انسانی ( دارالعلم‌مفید )

دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی‌ و توانبخشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه قم

دانشگاه كاشان

دانشگاه كردستان

دانشگاه كشاورزی و منابع گرگان

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه محقق‌اردبیلی

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هنر

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر تبریز

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد

 

 

دانشگاه زنجان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شهركرد

دانشگاه شهید باهنركرمان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید چمران ‌اهواز

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی امیركبیر

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی مالك‌اشتر

دانشگاه علامه‌ طباطبایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علوم انتظامی

دانشگاه علوم فنون هوایی ستاری

 

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org