تبلیغات
کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه - رشته های کارشناسی ارشد ماندگار کامون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

رشته های کارشناسی ارشد ماندگار کامون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی




الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
پژوهش علوم اجتماعی
حسابداری
مجموعه تاریخ
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مجموعه حقوق
مجموعه روانشناسی
مجموعه زبان انگلیسی
مجموعه زبان عربی
مجموعه زبان و ادبیات فارسی
مجموعه زبان‌شناسی
مجموعه علوم اجتماعی
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
مجموعه علوم اقتصادی
مجموعه علوم تربیتی 1
مجموعه علوم تربیتی 2
مجموعه علوم تربیتی 3
مجموعه علوم جغرافیایی
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
مجموعه علوم قرآن و حدیث
مجموعه مدیریت اجرایی
مجموعه مدیریت جهانگردی
مجموعه مدیریت
مجموعه مطالعات زنان

مجموعه آمار
مجموعه ریاضی
مجموعه زمین‌شناسی
مجموعه زیست‌شناسی
مجموعه ژئوفیزیك و هواشناسی
مجموعه شیمی
مجموعه فوتونیك
مجموعه فیزیك
مجموعه مهندسی برق
مجموعه مهندسی فنآوری اطلاعات
مجموعه مهندسی مكانیك
مجموعه مهندسی هوا فضا
مهندسی صنایع - سیستم
مجموعه مهندسی صنایع
مجموعه مهندسی كامپیوتر
مجموعه مهندسی مواد
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
مهندسی مكاترونیك
مجموعه مهندسی عمران
مجموعه مهندسی معدن
مجموعه مهندسی نفت
مهندسی شیمی
مهندسی مواد - نانو مواد

مدیریت كشاورزی
مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
مهندسی كشاورزی - اصلاح نباتات و زراعت
مهندسی كشاورزی - علوم دامی
مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی در كشاورزی
مهندسی كشاورزی - علوم و صنایع غذایی
برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
طراحی شهری
پژوهش هنر - فلسفه هنر - صنایع دستی - هنر اسلامی
مجموعه معماری
تصویر متحرك انیمیشن-ارتباط تصویری - تصویرسازی -  نقاشی -  عكاسی  -طراحی صنعتی مرمت اشیاء فرهنگی
مدیریت پروژه و ساخت - تكنولوژی معماری - انرژی معماری

انگل‌شناسی دامپزشكی


 فیزیولوژی دامپزشكی

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org